Zawiadamia się, iż Sędzia – Komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GRs 1/21 działając na podstawie art. 263 prawa restrukturyzacyjnego i inne, z urzędu postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 20 października 2022r. godz. 9:30, sala nr 2 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4 stwierdzając, iż głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli będzie się odbywać się w drodze pisemnej.