Nasz zespół

Doświadczonych ekspertów

Firmę tworzy zespół doświadczonych ekspertów związanych z postępowaniami upadłościowymi oraz restrukturyzacyjnymi.

Główny trzon zespołu tworzy:

Maciej Szarek

Doradca restrukturyzacyjny oraz radca prawny. Od 2003 roku zajmuje się obsługą prawno – podatkową podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, wśród których znajdują się zarówno drobni przedsiębiorcy, jak i duże spółki z kapitałem zagranicznym. Od 2014r. występuje w charakterze Syndyka w wielu postępowaniach upadłościowych.

E-mail: kancelaria@szarekwydro.pl

Łukasz Wydro

Doradca restrukturyzacyjny, radca prawny oraz mediator gospodarczy. Od lat współpracujący z syndykami, wierzycielami oraz dłużnikami na terenie całego kraju. Zajmuje się przede wszystkim szeroko rozumianym prawem gospodarczym oraz handlowym.

E-mail: kancelaria@szarekwydro.pl

Ludzie godni zaufania

W skład zespołu wchodzą także prawnicy, ekonomiści, analitycy kredytowi, osoby pracujące w bankowości, księgowi, managerowie, biegli rewidenci, rzeczoznawcy, biegli sądowi, negocjatorzy, mediatorzy oraz pośrednicy.