Zawiadamia się, iż Sędzia – Komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GRs 1/21 po rozpoznaniu wniosku dłużnika, postanowił zmienić termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem wyznaczonego na dzień 20 października 2022r, godz. 9:30, sala nr 2 na nowy w dniu: 9 lutego 2023r. godz. 9:30, sala nr 2 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4;  stwierdzając, iż głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli będzie się odbywać się w drodze pisemnej.