KOMUNIKAT z dnia 16.09.2022r. – w sprawie złożenia pierwszego (1) sprawozdania z wykonania przyjętego i zatwierdzonego układu częściowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt V GRp 10/20 wobec BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000294628; REGON: 690694749; NIP: 8133093826)

Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu działając, jako nadzorca wykonania przyjętego i zatwierdzonego układu częściowego  w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt V GRp 10/20 wobec BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne – niniejszym informuje, że do akt postępowania restrukturyzacyjnego zostało złożone pierwsze (1) sprawozdanie z  wykonywania układu.

Jednocześnie informujemy, że pkt. B) postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych z dnia 25.04.2022r. o zatwierdzeniu układu częściowego przyjętego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt V GRp 10/20 wobec Dłużnika  BAĆ-POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie  – wskazano, że układem częściowym objęci są następujący wierzyciele:

  1. a) ING Bank Śląski S.A. w Katowicach KRS 0000005459
  2. b) Bank Millenium S.A. w Warszawie KRS 0000010186
  3. c) Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu KRS 0000039887
  4. d) Unilever Polska Sp. z o.o. w Warszawie KRS 0000258512
  5. e) Zott Polska Sp. z o.o. w Opolu KRS 0000044920
  6. f) Maspex Food Sp. z o.o. w Wadowicach KRS 0000788644
  7. g) Prymat Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju KRS 0000059133
  8. h) MWS Sp. z o.o. w Tychach KRS 0000896120