Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych stosownie do art. 324 ust. 1 oraz art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 07.03.2023r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 09.02.2023r. w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym pod sygn. akt V GRs 1/21 wobec Dłużnika HYGIEA OFFICE S.A. (dawniej: BAĆ-POL S.A.) z siedzibą w Rzeszowie (numer KRS: 0000294628; REGON: 690694749; NIP: 8133093826) zakończyło się przedmiotowe postępowanie restrukturyzacyjne. Zawiadamia się również o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu przez Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (numer KRS: 0000669288).