INFORMACJA O PLANOWANYCH OGLĘDZINACH

Syndyk masy upadłości JANPOL Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości z siedzibą w Chmielniku w ramach postępowania V GUp 159/18 prowadzonego w Sądzie Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych –  zorganizował sprzedaż z wolnej ręki ruchomości wchodzących w skład masy upadłości.

Syndyk informuję, ze planuje oględziny przedmiotu sprzedaży w dniu 27 sierpnia 2021r. godz.  10:00 – 12:00  przy  ul. Witosa nr 39, 26-020 Chmielnik, lecz przeprowadzenie oględzin zależy od wpuszczenia przez osoby trzecie na teren zakładu (zob. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki).  Syndyk zastrzega także możliwość zmiany i odwołania planowanego terminu oględzin bez podawania przyczyn.

informacja o planowanych oględzinach