BAĆ-POL S.A. W RESTRUKTURYZACJI – KOMUNIKAT z dnia 16.09.2022r. – w sprawie złożenia pierwszego (1) sprawozdania z wykonania przyjętego i zatwierdzonego układu częściowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt V GRp 10/20

KOMUNIKAT z dnia 16.09.2022r. – w sprawie złożenia pierwszego (1) sprawozdania z wykonania przyjętego i zatwierdzonego układu częściowego w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym pod sygn. akt V GRp 10/20 wobec...