Zawiadamia się, iż Sędzia – Komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GRs 4/18 działając na podstawie art. 263 prawa restrukturyzacyjnego i inne, z urzędu postanowił zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 30 października 2020r. godz. 9:30, sala nr 2 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4 stwierdzając, iż głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli będzie się odbywać się w drodze pisemnej.

Informujemy także, że dotychczas Zarząd BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji pomimo wezwania Sędziego – komisarza,  nie złożył propozycji układowych. Jeżeli propozycję  układowe zostaną złożone przez Dłużnika, Zarządca prześlę je wierzycielom.