Zawiadamia się, iż Sędzia – Komisarz w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika BAĆ – POL S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Rzeszowie prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod sygnaturą V GRs 4/18 – odwołał Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem zwołane na dzień 30 października 2020r. godz. 9:30, sala nr 2 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie.