Numer księgi wieczystej RZ1Z/00080170/2. Obiekt sprzedawany będzie w ramach postępowania upadłościowego. Informacja o sprzedaży oraz jej warunkach ogłaszana będzie w prasie oraz na niniejszej stronie internetowej. Osoby zainteresowane zakupem obiektu proszone są  o sprawdzanie informacji o przetargach na www.szarekwydro.pl/ogłoszenia/